doTERRA

Esseterre – дестилерия Добрич

11.12.2019 15:55

Esseterre е най-голямата дестилерия в България, чиито дейности, свързани със земеделието и дестилационния процес, са съсредоточени в град Добрич, на 50 километра северно от Варна, където е основния център на производството на лавандула. Към момента Esseterre управлява 37 различни дестилационни съоръжения за производство на множество масла.

Чрез подхода на dōTERRA Co-Impact Sourcing® Esseterre в момента работи с над 100 фермери, които отглеждат лавандула и маточина. Ежегодно Esseterre произвежда на място повече от 50 000 килограма масло от лавандула и 1000 килограма масло от маточина.

Esseterre е развиваща се компания и към момента е директен работодател на екип от над 90 щатни служители, сред които инженери, счетоводители, мениджъри логистика и технически експерти. Сезонно в компанията работят над 180 души. Индиректно тя подкрепя стотици земеделци от ферми, с които има сключени договори, техните щатни и сезонни служители, както и други експерти, като архитекти, инженери и изследователи.

Благодарение на отличните условия за растеж и квалифицираната работна ръка в България Esseterre разполага с богат списък от продукти. Esseterre е ключов производител на етерични масла за dōTERRA, включително производството на лавандула, маточина, бял равнец и чубрица. Компанията също си партнира с други местни земеделски производители и дестилатори, с цел разширяване на производствения си капацитет.

С най-съвременната и модерна лаборатория за газова хроматография/масспектрометрия с пламъчно-йонизационен детектор в България се осигурява производството на най-качествените масла, като същевременно се изследва приложимостта на чисто нови масла за dōTERRA и се предоставят добри
бонуси за фермерите.

Нова и различна страница за България

България е богата на възможности страна, но е изправена пред различни предизвикателства при достигането на пълния си потенциал. България е част от Европейския съюз (ЕС), но има едно от най-ниските нива на БВП в ЕС –с почти една четвърт от населението
живеещо на или под глобалната линия на бедност – и в момента преживявайки най-екстремния спад на населението в света. За съжаление всяка година емиграцията заличава десетки градчета от картата на България. Високата смъртност и ниската раждаемост
също са значителни фактори за обезлюдяването, но липсата на възможности е основната двигателна сила на емиграционния процес. Докато мъжете и жените на нацията търсят работа в чужбина,тежкият структурен и индустриален упадък става все по-често явление. Експертите по разпределението на средства
от ЕС посочват високата концентрация на инвестиции и ресурси в определени региони, за сметка на други, като фактор, допринасящ за изоставането на инфраструктурата и изчезващото население.
Преди падането на комунизма България бе не само активна индустриална нация, но и осигуряваше някои от водещите в световен мащаб изследвания, разработки и производствени ресурси за етерични масла. Организации като Институтът на розата в
Казанлък са известни със своята изтънченост и най-съвременни изследвания. В посткомунистическата ера промишлеността не само запада, както се вижда от разпадащите се фабрики около Добрич, но и Институтът на розата, нямайки възможност да издържи на потъмняващия оттенък на корупцията, също замира. Без съдействие и субсидии от държавата българските земеделски производители спират да засаждат ароматни култури, събарят и продават дестилерии и започват да засяват полетата си с пшеница, слънчоглед и царевица – фокусът на значителното държавно финансиране. Сега мащабният агробизнес доминира на търговския пейзаж и малките независими земеделски производители са
част от миналото на България.

Съществуват обаче възможности, които помагат да се обърне нова и различна страница за България. Страната остава земеделски рай за отглеждането на изобилие от ароматни растения и хората разполагат с богато ноу-хау. В частност, Черноморският климатичен пояс на България произвежда някои от най-добрите насаждения на лавандула и маточина в света. Слънчевият и сух климат по време на прибирането на реколтата, съчетан със суха, добре дренирана пясъчна почва, е идеален за тези ароматни растения. Поради тези причини, dōTERRA избра Източна България като място за реализиране на своята визия за създаване на център на световно ниво за производството на някои от най-ценните си масла.
Резултатът e българска компания, създадена през 2015 г., наречена Esseterre Bulgaria ЕООД. Esseterre е компания, която се занимава с дейности, свързани със земеделието и дестилационния процес, чийто
производствен център се намира в град Добрич – сърцето на българското земеделие.

Esseterre се превърна в най-голямата дестилерия в България и ще продължи да съживява индустрията за етерични маслачрез подхода dōTERRA Co-ImpactSourcing®, превръщайки се в значителна сила за улесняване на устойчивото и разнообразно развитие в България.

WebShop System