Логопедична терапия

Афазия

03.01.2020 14:00

Афазията е нарушение, при което е увредена способността за общуване. Обикновено настъпва внезапно и най-често се дължи на мозъчна увреда, причинена от инсулт, вследствие на запушване или разкъсване на кръвоносен съд в мозъка. Спирането на кръвоснабдяването води до смърт на мозъчни клетки или причинява увреди в зоните на мозъка, контролиращи езика.

Афазията е нарушение, при което е увредена способността за общуване. Обикновено настъпва внезапно и най-често се дължи на мозъчна увреда, причинена от инсулт, вследствие на запушване или разкъсване на кръвоносен съд в мозъка. Спирането на кръвоснабдяването води до смърт на мозъчни клетки или причинява увреди в зоните на мозъка, контролиращи езика. Афазията също може да бъде причинена от тежка травма на главата, мозъчен тумор или инфекция. Афазията може да засегне способността на човек да произвежда и разбира устния и писмения език. Степента на нарушението зависи от локализацията и характера на мозъчната увреда. Според данни на американската Национална асоциация за афазия нарушението се открива при един на двеста и петдесет души, обикновено по-възрастни лица.
Първоначално лечението на афазията се изразява в прилагането на логопедична терапия, която се фокусира върху повторното учене и упражняване на езика чрез използване на алтернативни или допълнителни методи за комуникация. Близките на болния често участват в терапевтичния процес и са в ролята на котерапевти. Болният с афазия има често следните симптоми: да говори с кратки или непълни изречения; да говори с безсмислени изречения; да използва несъществуващи думи; да не разбира чужд разговор; да разбира преносния смисъл като буквален; да пише изречения, които нямат смисъл. Степента на нарушението зависи от размера и зоната на мозъчната увреда. Някои болни разбират относително добре чуждата реч, но трудно намират думите, за да говорят. Други могат да говорят значително по-добре, отколкото да пишат. Хора, които са имали инсулт или друго мозъчно заболяване, често срещат множество затруднения в рехабилитацията. По- специално, болният може да има трудности с моторните умения, необходими за говоренето или писането. Слабост на лявата половина на тялото – лявата част на лицето, левите крак и ръка, често съпътстват афазията. Тези усложнения могат да изострят допълнително пречките в общуването при пациенти с афазия. Афазията може да създаде психологични и междуличностни затруднения както за болния, така и за неговото семейство и приятели. Хората с афазия обикновено са наясно с ограничението си в комуникацията. Езиковите бариери могат да доведат до стеснение, депресия и проблеми във взаимоотношенията. Силно препоръчително е пациентите с диагностицирана афазия да започнат логопедична терапия възможно най-рано. Възстановяването на езиковите умения обикновено е бавен процес и има голям шанс пациентите да успеят да възвърнат езиковото си ниво от периода
преди мозъчната травма.

Логопедът използва упражнения за подобряване и упражняване на комуникативните умения. Те могат да започнат с прости задачи, като назоваване на обекти, и да прераснат в по-сложни упражнения, като обяснение на функцията на обектите. Говорният терапевт може да научи болния как да компенсира езиковите разстройства и как ефективно да общува чрез знаци или рисунки. Някои хора с афазия използват книга или пано с картинки и думи, за да си припомнят бързо често използвани думи или да си помагат, когато са объркани. Добре е часовете за логопедична терапия да се провеждат и в групи. В такава обстановка хората с афазия могат да изпробват уменията си за комуникация в сигурна и защитена среда. Участниците могат да се упражняват в инициирани разговори, като говорят един след друг, да изясняват получилите се недоразумения и да се коригират своевременно. Задължително е участието на пациента в реални ситуации, като отиването в ресторант или в хранителен магазин, което позволява прилагането на терапевтичните подходи в практиката.

WebShop System