Логопедична терапия

Гласови разстройства

03.01.2020 13:42

Гласовите нарушения се характеризират с непълноценност на гласа, който е материалната основа на речта.

Гласовите нарушения се характеризират с непълноценност на гласа, който е материалната основа на речта. Патологичните промени се изразяват в частично разстройство на гласа (дисфония) или пълна липса на фонация (афония). Гласовите нарушения могат да бъдат функционални или органични. Функционалните са свързани с влиянието на психогенни фактори. Причините за тях са грип с усложнения, различни инфекциозни заболявания или гласово пренапрягане. Други причини могат да бъдат психични травми и емоционално напрежение. Органичните нарушения на гласа са причинени обикновено от хронични възпаления (ларингити), парализи или парези, тумори на гръкляна или гласните връзки. Друг вид аномалия на гласа е афонията (пълната загуба на гласа). Много често тя е вследствие от психотравма. В последните години се наблюдава нарастване на процента на гласовите нарушения при децата. В училищна възраст се срещат при около петнадесет процента от децата. Много често в пубертетния период се появяват психогенни изменения на гласа. Част от тях са истерическите афонии и дисфонии, както и патологическата мутация. При тях вследствие на силен емоционален стрес може да се стигне до нарушаване на мозъчното регулиране на гласообразуването, както и да се появи дисхармония в развитието на гласовия апарат. Важно е да се знае, че не бива да се пренебрегват заболяванията на гърлото и пресипналостта на гласа. В такива случаи се препоръчва гласът да е в покой (да се мълчи или да се говори с тих глас). В никакъв случай да не се шепти, защото това е по-вредно и от високото говорене. Диагностиката на гласовите нарушения изисква особен подход. Задължително е да се потърси компетентна намеса на специалистите фониатри, оториноларинголози, логопеди, невролози и психотерапевти.

WebShop System