Логопедична терапия

Логопедична терапия

16.12.2019 17:20

Логопедията е наука, която изучава речевите, езиковите и гласовите нарушения, като разработва терапевтични методи за тяхното оптимално преодоляване. Често срещани са комуникативните нарушения, които засягат предимно говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика). Те могат да се проявяват както импресивно, така и експресивно, включително и в процесите на четене и писане. Също така могат да бъдат забелязани и в невербалното изразяване, като жестове и мимики.

Ранно диагностициране, семейно консултиране и изготвяне на терапевтична логопедична
програма.

Най-честите нарушения при децата, които са обект на логопедична терапия, извършвана в Школата за развитие „Think Smart”, са артикулационните, гласовите, езиковите и комуникативните. Професионален интерес за нашия логопедичен екип представлява ранното детско диагностициране и установяване на логопедичния проблем, своевременното изготвяне и успешното прилагане на индивидуална терапевтична програма, която оптимално бързо и качествено да преодолее негативните фактори в детското развитие. Сравнително често те могат да са вследствие на специфични обучителни трудности, например дислексията, или да се дължат на нарушена плавност на речта, каквото е заекването.

Част от въпросите, които обикновено ни задават родителите, ставащи свидетели на неправилния говор на своите деца, са: „Кое е допустимо и до кога?”, „До каква възраст е нормално звукопроизнасянето да бъде неправилно?”, „Ще се появят ли сами звуковете и думите, които липсват в речта на детето ни?”, „Дали ще спре да заеква от само себе си?”, „Кога трябва да потърсим специалист по речева терапия или детето ни самостоятелно ще преодолее говорния си проблем?”. Еднозначен отговор не може да бъде даден, защото децата проговарят постепенно, като процесът на усвояването на звуковете протича в определен ред и зависи от множество фактори, част от които са анатомичните особености и функционалност на артикулационните органи, факторите на социалната среда и неправилните модели на подражание, както и липсата на стимулираща среда за ранно детско развитие. За крайна граница на достигане до напълно ясен изговор за българския език се счита петгодишна възраст. Това правило обаче не е категорично. Част от специалистите твърдят, че е допустимо до седемгодишна възраст да продължат колебанията в артикулацията в детската реч.

Екипът на Школата за развитие „Think Smart” препоръчва в случай на закъсняла поява на определени звукове, при тяхното заменяне на произволен принцип, при нарушена плавност на речта, каквото е заекването, или когато детската реч е крайно неясна и неразбираема за околните, да се направи консултация с говорен терапевт, тъй като детето навлиза в училищна възраст и е желателно да се избегне негативното влияние на неправилния изговор върху възможността за четене и писане.
От особена важност е своевременното и правилно установяване на възможния проблем и прилагането на адекватни и специализирани интервенции от квалифицирани специалисти. Екипът ни от специалисти с готовност ще бъде в подкрепа на Вашето семейство, като научи децата Ви успешно сами да изграждат своите стратегии извън общоприетите, да имат нетрадиционен подход на разсъждаване и вземане на нестандартни и креативни решения, защото ние от Школата за развитие „Think Smart” сме приели качествената логопедична терапия за наша мисия, отговорност и призвание.
Ще представим на Вашето внимание някои от по-често срещаните логопедични нарушения, които са обект на успешна терапевтична интервенция от страна на нашия екип.

WebShop System