Ранно детско развитие

Ранно детско развитие

03.01.2020 11:33

Развитието на детето, в първите години след раждането му, е вълшебен период, в който буквално пред очите ни се случва чудо: новороденото бебе, водено от своите инстинкти, започва постепенно да комуникира със заобикалящата го среда, усмихва се, гука, произнася първите си думи, постепенно прохожда и така крачка по крачка става по-независим и по-самостоятелен малък човек. Именно преживяванията през тези години оставят най-дълбоки следи на подсъзнателно ниво и оформят нагласите и характера на детето. Това е периодът, в който се полагат основите на емоционалното и на интелектуалното му развитие в бъдеще. Затова е от огромно значение всички ние, които полагаме грижи за най-малките, да положим усилия да им създадем оптимално благоприятни условия за развитие. Това, от което се нуждае детето, е комплекс от: външни обстоятелства (сигурна и безопасна среда, здравословна храна, движения на чист въздух, разнообразни стимули), топли човешки отношения (грижа, внимание, общуване, откликване на нуждите, разнообразие) и известна доза свобода (да има възможност да играе, да изследва света около него, да насочва вниманието си към това, което в дадения момент му е най-интересно и съответно най-нужно за развитието).

Консултиране за ранно детско развитие

Ние от Школата за развитие „Think Smart ще бъдем щастливи да бъдем заедно в този така важен за Вашето семейство период. С радост ще Ви подкрепим и ще споделим нашия дългогодишен професионален опит.

Екипът ни от специалисти е отлично запознат със съвременните изследвания и техники за стимулиране на емоционалното и интелектуалното равнище в областта на ранното детското развитие. Заедно ще изготвим индивидуалната Ви семейна програма, която оптимално бързо и качествено да допринесе за личностното, социалното и когнитивното развитие на Вашето дете. Основните насоки, по които дейно ще работим са:

  • изграждане на доверието на детето към света и околните

Тук специално внимание ще обърнем за значението на близкия физически контакт с бебето, ползата от фактора на „бебеносенето”, важността на кърменето при поискване, защо зрителният контакт и усмивките са толкова важни, как можем да разговаряме с бебето и правилно да разбираме неговите първи звукови послания, разходките на открито и първите му срещи с други бебета, деца и възрастни.

  • Развиване на самостоятелност, увереност и самочувствие

С израстването и навлизането във втората година от живота си децата установяват, че могат да правят много неща сами, както и да имитират действията на възрастните. Това е голямо откритие за тях, съществен момент от личностното, социалното и емоционалното им развитие и често източник на множество конфликтни ситуации. Тук нашият екип от професионалисти ще Ви помогне да осъзнаете и разберете огромната нужда на детето Ви да усвоява нови умения и да ги прилага, ще Ви обучат на родителско търпение и как да подкрепяте внезапния детски порив и желание за самостоятелност. От особено значение е да бъде осъзнато какви са резултатите от родителските грешки, които се допускат в този период и да се научите да подкрепяте и насърчавате подрастващия индивид в неговите действия. Ако не се даде тази възможност на детето, ако му се отнеме всяка инициатива и се пресече желанието му да се справя само, със сигурност може да се очаква да израсне като един плах, неуверен и силно зависим от околните човек. Научно и практически е доказано, че опитите и грешките са единствения начин детето след време да овладее нови умения, както и да развие самочувствие и увереност в собствените си възможности – несъмнено важни качества за един успешен човек в бъдеще.

  • Създаване на първите приятелства

Умението да се свързваме с другите и да изграждаме приятелства е сред основните умения, които са ни необходими в живота. Макар, че в раните си години децата влагат в думата „приятел” различен смисъл, основите на умението да създават приятелства се полагат именно през този период. Известно е, че две–тригодишните деца не умеят да играят заедно, те по-скоро играят паралелно едно до друго, като уменията за взаимодействие, редуване, споделяне и обмяна се създават на по-късен етап. Въпреки това, този период е важен, защото децата наблюдават с интерес връстниците си, свикват с тях, учат се как да взаимодействат и постепенно се отпускат и сприятеляват помежду си. Съществуват обаче много конфликтни ситуации, в които децата отказват да споделят играчките си, умишлено саботират установения ред, когато игрите са общи и са склонни да проявяват агресивно поведение, дори да не са провокирани съзнателно. Ние от Школата за развитие „Think Smart сме наясно с тези трагикомични ситуации и можем да Ви споделим нашия опит в тяхното  преодоляване. Заедно с Вашето дете ще преговорим техниките на „справедливата размяна”, ще му припомним какви са правилата при възникване на „конфликтна ситуация” с другите деца, ще го научим да „подава реплики”, които да направят играта по-приятна и интересна и за двете страни. Специално за родителите има множество техники, които използвани правилно могат да помогнат на техните деца да усвоят важни социални умения. Ще споделим с Вас, какво е „ритмичност на срещите”, важен ли е броят на „познатите деца”, как да „подберете и обезопасите” игровата среда, какви са подходящите „развиващи играчки”, както и „най-подходящите игри и занимания”, които да обогатят социално, емоционално и интелектуално Вашето дете. От първостепенно значение е да се усъвършенстват уменията за създаване на приятелска атмосфера и за изграждане на позитивни взаимоотношения  и близост между възрастен и дете, така че то да се чувства спокойно и сигурно. В подобна изградена и контролирана от Вас среда децата имат оптимални условия да развият социалните си умения и да се научат как да играят с връстниците си, като избягват конфликти и неприятности, едно умение, което ще им бъде полезно и за в бъдеще.

  • Осъзнаване на собствените емоции и социализацията на детето в общността

Социализирането на детето и изграждането на умения за живот в общност с други хора са едни от ключовите аспекти за неговото личностно, социално и емоционално развитие. Тези умения включват усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, ценности и нагласи. Социализацията се подпомага на първо място от семейството, като от особена важност е средата и контактите, които то изгражда и поддържа. За да развие богат набор от социални умения, детето следва да натрупа опит от общуване в различни социални общности, а имено родителите биха могли деликатно да го насочват към сферите, в които то да трупа социалния си опит. Често обаче, поради тяхната ангажираност, образователната институция се превръща в основния източник на познания за света и отношенията в него, докато телевизията и компютърният екран са втория допълващ фактор в изграждането на социалния образ на детето. Така за жалост, семейството, семейните ценности, времето за общуване и споделяне остават на заден план.

Ние от Школата за развитие „Think Smart ще споделим с Вас какви са основните рискове за социалното и емоционалното израстване на Вашето дете при продължителен престой в детското заведение. Ето и някои факти, пред които е добре да се замислим. Детето гради социалния си опит на базата на целодневен престой в ограничено пространство в компанията на едни и същи деца и възрастни. Дневният режим е строго регламентиран и детето има ограничени възможности за избор на занимания и игри. Липсва достатъчно време за отделяне на внимание към всяко дете. Налага се да се спазват определени унифицирани правила и дисциплина. Времето за взаимодействие с връстниците е ограничено за сметка на групови контролирани дейности, които всички извършват заедно, независимо от индивидуалните им интереси и възможности.  Очевидно за всички нас е, че такъв модел на социализация е насочен по-скоро към приучването на детето да спазва установения ред и йерархия, отколкото към изграждането на индивидуалност със способност за критическо мислене, нестандартни идеи и творчески способности. За да се избегне този негативен ефект, от значение е ние родителите да осъзнаем колко важна е нашата роля в социализацията на децата ни и да участваме активно в този процес. Екипът на Школата за развитие „Think Smart е в готовност да подкрепи Вашите усилия като родители в процеса на социализиране на детето Ви. Основен акцент ще поставим върху избора на среда за развитие и взаимоотношенията с възрастните, които я контролират. Ще дискутираме с Вас често задаваните ни въпроси: „Колко време е достатъчно да отделим на подрастващия, за да бъде контактът ни пълноценен и ползотворен?” и „Как децата ни да получат допълнителен социален опит чрез изграждането на мрежа от контакти с други значими за тях възрастни и деца?”. Заедно ще изградим Вашата хармонична семейна среда, в която ще моделираме позитивни отношения с хората от близкото Ви обкръжение. Ще сме щастливи да Ви мотивираме да изграждате разумни правила за поведение на детето както в семейството, така и извън него, както и успешно да работите в партньорство с възпитатели, учители и другите родители. Ще сме доволни, че сме Ви помогнали да осъзнаете колко е важно за децата да не пропускате възможностите да пътувате заедно с тях, да се забавлявате при всяка възможност, да поддържате съвместни социални контакти, да вършите заедно нещата, които обичате и по този начин да им предавате своя опит, ценности и интереси, защото родителите са първите и най-важни учители на своите деца! Това са част от основните области, чрез които екипът на Школата за развитие „Think Smartможе да изгради Вашата индивидуална семейна програма за оптимално ранно детско развитие.  Нейното осмисляне и прилагане от Вас родителите, несъмнено ще бъде в полза за по-доброто Ви общуване с децата, както и за изграждането на една по-пълноценна връзка с тях на личностно, социално и емоционално ниво.

WebShop System