Ранно детско развитие

Развитието на детето, в първите години след раждането му, е вълшебен период, в който буквално пред очите ни се случва чудо: новороденото бебе, водено от своите инстинкти, започва постепенно да комуникира със заобикалящата го среда, усмихва се, гука, произнася първите си думи, постепенно прохожда и така крачка по крачка става по-независим и по-самостоятелен малък човек. Именно преживяванията през тези години оставят най-дълбоки следи на подсъзнателно ниво и оформят нагласите и характера на детето. Това е периодът, в който се полагат основите на емоционалното и на интелектуалното му развитие в бъдеще. Затова е от огромно значение всички ние, които полагаме грижи за най-малките, да положим усилия да им създадем оптимално благоприятни условия за развитие. Това, от което се нуждае детето, е комплекс от: външни обстоятелства (сигурна и безопасна среда, здравословна храна, движения на чист въздух, разнообразни стимули), топли човешки отношения (грижа, внимание, общуване, откликване на нуждите, разнообразие) и известна доза свобода (да има възможност да играе, да изследва света около него, да насочва вниманието си към това, което в дадения момент му е най-интересно и съответно най-нужно за развитието).

Първите шест години от живота на детето са периодът за натрупване на всички основни характеристики на интелекта и характера, с други думи на изграждане на психическия му облик. В периода от раждането до три годишна възраст мозъкът на бебето се намира в състояние на пълна откритост към света и възприема огромна информация, като под хипноза. Когато е около три години детето започва да упражнява и развива всичко това, което дотогава е натрупало като знание за средата, която го заобикаля. Сами разбирате защо това, което го заобикаля и неговото богатство и многообразие е от критично значение за бъдещето му.

 

WebShop System