Ранно детско развитие

Монтесори терапия

25.12.2019 20:36

Първите шест години от живота на детето са периодът за натрупване на всички основни характеристики на интелекта и характера, с други думи на изграждане на психическия му облик. В периода от раждането до три годишна възраст мозъкът на бебето се намира в състояние на пълна откритост към света и възприема огромна информация, като под хипноза. Когато е около три години детето започва да упражнява и развива всичко това, което дотогава е натрупало като знание за средата, която го заобикаля. Сами разбирате защо това, което го заобикаля и неговото богатство и многообразие е от критично значение за бъдещето му.

 

Монтесори терапия

Монтесори и ранното детско развитие

За първи път, преди един век, за това когнитивно детско развитие заговаря една смела и удивителна жена, а именно доктор Мария Монтесори. Тя не само, че успява да се пребори с тогавашните предразсъдъци и нулевия интерес към детето като уникална личност, ами и запалва цял свят за една нова и модерна педагогика, без възпитателната пръчка и даваща възможност да се разгърне пълният потенциал на природата във всеки подрастваш човек.

Всички свои умозаключения Монтесори прави на базата на няколко десетилетни наблюдения на най-различни като социално и семейно положение деца по цял свят. Нейният професионален подход става толкова уважаван и разпространен благодарение на революционните (включително и за днешните ни представи) резултати,  които децата постигат без особена намеса на педагог, като например собствено желание за тишина и дисциплина, състрадание към по-слабия, умение за споделяне на вещи и спонтанно желание за писане в доста ранна възраст. Уважението към интелектуалните нужди, концентрацията и свободата на избор на занимание, специфично за всяка възраст,  дава възможност на детето да намери своето място в един задружен екип, който да не е обект на непрекъснати порицания и викове от страна на обучаващите ги възпитатели. Голяма част от детските градини в Европа почиват на тези принципи, без да се наричат Монтесори градини и без да предлагат задължително специално разработените от нея материали.

Удивително е как в България  едва сега, в началото на двадесет и първи век, простичките като всяко велико нещо открития на Монтесори стават интересни. Същевременно родителите, които се интересуват от ранно детско развитие, се сблъскват на всяка крачка с насмешка и недоверие по отношение на подобни „модерни“ разбирания като пренаталното възпитание или английски за бебета. Да, в книгите на Монтесори няма да открием данни от енцефалограми или описания на поведенчески опити с деца, каквито се провеждат днес в САЩ например. Въпреки това, изследванията вече сто години научно потвърждават наблюденията й. Днес учените до един отбелязват, че мозъчните клетки на бебето оформят основите за целия му живот, като първите три години са критични за неговото личностно когнитивно и емоционално развитие.

Какво иска детето?

Според Монтесори най-важният период в развитието на детето не е времето на специализирано обучение в университета, а годините, в които то само открива физичните закони и като един малък Исак Нютон ги изследва многократно. Ако сте наблюдавали поведението на дете над шест месеца, сте забелязали как някаква вътрешна енергия го тласка да изследва и работи върху определени неща, които го интересуват към даден момент – период на капачките, на пъхането на ключ в дупка, миене с вода, работа с пръст и растения и т.н.  Детският ум притежава природната способност сам да се учи от обкръжаващата среда и да подбира в нея необходимите „задачи“ за своето развитие. Интересът му към тези дейности от живота е продиктуван и от това какво правят хората, които го заобикалят, тъй като инстинктът за подражание е невероятно силен в най-ранна възраст.

Тези години са вълшебни за всеки човек, тогава той се намира най-близо до творческия източник, който го е създал и на който не можем да диктуваме, а можем само да се възхищаваме. Това е периодът на оформяне на чудото на човешката интелигентност – нашия дар, който ни отличава от всички други същества на Земята. През тези години се оформя не само интелигентността и езика, но се развиват и основните нагласи и способности на характера – воля, способност за концентрация, съчувствие към другия, способността да знаеш какво искаш и много други. Затова е от изключителна важност първо да предоставим на детето максимално разнообразни обекти за изучаване (за пипане, пъхане, пресипване, вадене и т.н. дейности с ръце) и второ – да не го прекъсваме, когато се съсредоточи върху тях. Детето не разбира защо бързаме и защо прекъсваме поредното му хвърляне на кубче от високото столче или защо нервно издърпваме омазаната с пюре капачка от ръцете му. Непрекъсването на цикъла на концентрация на детето е от огромна важност за бъдещото му психическо здраве. Когато изучава продължително някой нов обект, детето не се бави умишлено, за да ни ядоса или да ни прави напук, а защото природата му си има свой вътрешен ритъм на поведение. Ако все пак то прави сцени, най-вероятно този ритъм в миналото е бил пренебрегван и то се бунтува.

Ролята на родителя

Ако в детските градини у нас заниманията включват гледане на телевизионни предавания или опити за контролирани „уроци“ като в класна стая, родителите трябва поне да са наясно каква е тяхната роля през този период. Те трябва да разберат, че не са собственици на детето, а негови пазители и покровители. Те трябва да го пазят и да се грижат за него в най-дълбокия смисъл на тези думи като свята мисия, която отива далеч отвъд интересите и идеите на ежедневния живот, като ревностно се борят за неговите права. И под права Монтесори дори не се фокусира върху ненасилието, храната и здравето, за които днес първо се сещаме, когато се споменат правата на детето. Тя има предвид детето да бъде признато за личност със собствено право на избор. Ролята ни на възрастни, отредена от мъдрата природа, е да помогнем по всякакъв начин чудото на израстването на този ум и характер да протече без препятствия, за да може детето да изгради един по-добър човек на нашето утре. На подрастващия в най-ранна възраст не може да се преподава нищо отвън, тъй като в него работи един много по-велик и чуден учител и неговият глас заглушава нашите. Този преподавател има страшно много работа – да научи детето да говори само чрез слушане и гледане, като му дообогатява знанията за всичко от заобикалящата го природа и ежедневните човешки дейности. А нашата роля е да осигурим спокойствието и стимулиращата среда за този процес.

Детето трябва да бъде защитено от стрес, прибързаност, прекъсвания, но и да бъде навсякъде с нас, за да получава храна за ума, нова информация за това как работи този свят. У нас е заложено по естествен начин да закриляме детето през този период на изграждане, дори изоставяйки собствения си инстинкт за самосъхранение. Сякаш всичко в природата ни показва, че този период е най-важния за развитието на нашия вид. Не бива да пропиляваме без специално внимание тези кратки години на детето, залутани в ежедневни грижи и задачи, защото чудото на изграждането на ума никога по-късно не се връща, а и до голяма степен щастието и реализацията не само на детето, а и на обществото, зависят от това.

Акценти на Монтесори педагогиката

Основната идея, на която е заложено, е да се помогне на децата да се справят сами, да имат необходимото социално комуникативно поведение, да развият в себе си най-добрите качества и умения.

Методът на Монтесори има няколко компонента: Дейности от ежедневния живот, Сетивен материал, Език, Математика, Наука, допълнителен раздел „Тодлъри”, който е за деца под 2 години и половина.

„Помогни сам да си помогна“ е основен принцип на Монтесори педагогиката. Заниманията се извършват в предварително организирана среда, като се обръща специално внимание на всяко едно дете.

Ето и някои от основните твърдения на Мария Монтесори:

 • Абсорбиращ ум

Ум, способен да абсорбира бързо и без усилия. Според Монтесори, това е периодът от раждането до шестата година на детето.

 • Контрол на грешката

Начинът, по който се подава обратна връзка на детето. Това е метод за самообучение. В системата на Монтесори се използва механичен контрол на грешката в над осемдесет процента от материалите, което означава, че всяко нещо може да бъде изпълнено последователно само по определен модел. В останалите двадесет процента се очаква детето само да открие грешката, като е подпомагано от преподавателя.

 • Координация на движението

Едно от най-важните умения в детството. Необходимостта да бъде развито това умение се реализира чрез поредица от действия, които изискват внимание и точност в изпълнението.

 • Цикъл от дейности

Децата обичат да повтарят едни и същи действия по много причини, някой път креативни, а друг път не. Този процес се проследява внимателно от преподавателя и се реализира в група с максимален период на работа без прекъсване от няколко часа.

 • Дейности от ежедневния живот

Това е един от разделите на работа, който препредава примери от ежедневния живот. Учи децата на самообслужване и самоконтрол, развива фината моторика, контрола на ръката, но и подготвя детето за следващите етапи на обучение. Включва упражнения за пресипване, почистване и преобличане и много други.

 • Сетивен материал

Нарича се така, тъй като представя на детето информация през различните сетивни канали – допир, натиск, мирис, вкус, слух и зрение. Показва различните измерения, двуизмерно и триизмерно пространство, светове и форми, подготвя детето за обучение по език и математика.

 • Сензитивни периоди

Това са периодите, в които детето най-лесно усвоява нови умения и познания. Монтесори е вярвала, че тези периоди се появяват спонтанно и последователно до седмата година от живота на детето. Съвременните психологични познания налагат корекция на това твърдение, но не го отричат. Съвременните деца не могат да постигнат всичко сами и се нуждаят от подкрепа, поради огромната технологична промяна на века, в който живеем.

 • Повторение

Децата работят по-различно от възрастните – те се стремят да се научат да извършват действието, като го повтарят, дори когато то е приключило. Това им помага да се научат да осмислят и извършват три последователни дейности, да разберат същността на началото и края на действието и елементите за неговото междинно изпълнение.

 • Подготвена среда

Това е един от най-важните принципи. Подготвената среда предразполага детето в извършване на избора за подготовка и изпълнение на задачите и му предоставя оптимални условия за развитие.

 • Математически ум

Всяко дете се ражда със способност да измерва и преценява количество, да изчислява разстояния, да преценява размер и пропорция.

Монтесори терапия

Монтесори терапията се развива като отделно направление и е създадена от ученици и последователи на Мария Монтесори. Следва същите принципи на работа с детето, като ползва малко по-различни методи в обясняване на действията за работа с материалите и следва поетапното представяне на материалите и усвояване на уменията.

Монтесори терапията в Школата за развитие „Think Smart ”

Заниманията се провеждат в специално аранжирана среда, с определен начин на подреждане на образователния материал и от обучени в България AMI Монтесори терапевти.

Ето и някои основни акценти в терапията на деца с проблеми в развитието, която се прилага успешно от нашия терапевтичен екип:

 • подготвителен материал(възраст Тодлъри – от една година до две години и половина): развитие на фината моторика, вниманието, партньорството и подражанието;
 • дейности от ежедневния живот(възраст над две години и половина): преобличане, пресипване, подреждане и други дейности, свързани с ежедневието;
 • сетивен материал (възраст над три години): форми, големина, повърхности, обем и геометрични форми;
 • езиков материал(възраст над три години): обучение по български език, четене и писане по специална система, глобално четене и писане;
 • математика(възраст над три години): обучение по математика с нагледен материал, базиран на броене до десет, подчинен на десетичната система, разработен във всички сфери на математическите познания на децата.
 • космическо обучение (възраст над четири години): обучение по биология, ботаника, история и география чрез специално разработен материал от екипа на Школата за развитие „Think Smart”.

Монтесори Тодлъри /едно ниво/

Продължителност – 2 месеца.Групата е предназначена за деца от 18 до 24 месеца. Нивото съдържа 16 упражнения по системата на Монтесори – включване, вгнездяване, нанизване, сортиране и съотнасяне. Групите са съставени от до 3 деца с един терапевт и могат да се провеждат в присъствие на родителите. Времетраене на сесията– 60 мин. Препоръчителна честота на посещение – два пъти седмично.

Монтесори  дейности от ежедневния живот /едно ниво/

Продължителност – 2 месеца. Групата е предназначена за деца от 24 до 36 месеца. Нивото съдържа 16 упражнения по системата на Монтесори, свързани със седене на килим, стол, работа на маса и всички възможни варианти на пресипване. Групите са съставени от до 3 деца с единтерапевт. Времетраене на сесията – 60 мин. Препоръчителна честота на посещение – два пъти седмично.

Монтесори сетивен материал/четири нива/

Продължителност на целия курс – 8 месеца, за всяко отделно ниво –2 месеца. Групата е предназначена за деца от 24 до 48 месеца.Всяко ниво съдържа 16 упражнения по системата на Монтесори, свързани с цветове и нюанси, форми и големини, материи, течности, миризми, природа, флора и фауна, света на човека, вкл. рамки, шиене и нанизване. Първо ниво– форми, големини, материи и светът на човека. Второ ниво – цветове и нюанси, материи, течности, миризми и флора. Трето ниво – обем, пространство, материи, течности и фауна. Четвърто ниво – обобщаване, прилики, разлики, излишно и принадлежност. Групите са съставени от до 3 деца с един терапевт.Времетраене на сесията – 60 мин. Препоръчителна честота на посещение – два пъти седмично.

Монтесори писане /четири нива/

Продължителност на целия курс – 8 месеца, за всяко отделно ниво –2 месеца. Групата е предназначена за деца над 5 години. Всяко ниво съдържа 16 упражнения за писане по системата на Монтесори и съответното ниво от метода „Глобално четене и писане“. Нивата са съответни за възрастта на детето и са разпределени между периода от подготвителен до четвърти клас. Първониво –сортиране, групиране, категории и съществителни имена. Второ ниво –сортиране, групиране, сортиране, групиране, категории, глаголи, съществителни имена, прилагателни имена и съставяне на изречение. Четвърто ниво –сортиране, групиране, категории, глаголи, съществителни имена, прилагателни имена, наречия, предлози и съставяне на изречение. Групите са съставени от до 3 деца с един терапевт. Времетраене на сесията – 60 мин. Препоръчителна честота на посещение – два пъти седмично.

Монтесори четене /четири нива/

Продължителност на целия курс –8 месеца, за всяко отделно ниво –2 месеца.Групата е предназначена за деца над 5 години. Всяко ниво съдържа 16 упражнения за четене по системата на Монтесори и съответното ниво от метода „Глобално четене и писане“. Нивата са съответни за възрастта на детето и са разпределени между периода от подготвителен до четвърти клас. Първо ниво –сортиране, групиране, категории и съществителни имена. Второ ниво –сортиране, групиране, категории, глаголи и четене на фраза. Трето ниво –сортиране, групиране, категории, глаголи, съществителни имена, прилагателни имена и четене на абзац. Четвърто ниво –сортиране, групиране, категории, глаголи, съществителни имена, прилагателни имена, наречия, предлози и четене на текст. Групите са съставени от до 3 деца с един терапевт. Времетраене на сесията – 60 мин. Препоръчителна честота на посещение – два пъти седмично.

Монтесори математика /четири нива/

Продължителност на целия курс –8 месеца, за всяко отделно ниво –2 месеца. Групата е предназначена за деца над 5 години. Всяко ниво съдържа 16 упражнения по математика от системата на Монтесори. Нивата са съответни за възрастта на детето и са разпределени между периода от подготвителен до четвърти клас. Първо ниво –цифра, количество, множество, математически категории – структура на числата. Второ ниво –математически категории – единица, десетица, стотица и хилядна. Трето ниво –аритметични действия според възрастта, работа със сметало на Монтесори и с калкулатор.Четвърто ниво –задачи с текст според възрастта, работа със сметало на Монтесори и с калкулатор. Групите са съставени от до 3 деца с един терапевт.Времетраене на сесията – 60 мин. Препоръчителна честота на посещение – два пъти седмично.

WebShop System