Психологична терапия

Психотерапията е път към израстване на личността, към по-цялостно себепознаване и себеутвърждаване. Тя предоставя уникална възможност за развиване на нови подходи за справяне с проблемите, които ни заобикалят и тревожат. Работата с психотерапевт ни дава възможност да се докоснем не само до рационалното разбиране за себе си, но е и предпоставка за преоткриване на автентичните ни емоционални преживявания, които много често са потискани и замаскирани от заместващи прояви на гняв, агресия или зависимост. 

Първата консултация служи за ориентир както за терапевта, така и за клиента. Обикновено продължава в рамките на един астрономически час и по време на сесията терапевтът се стреми да събере възможно най-много информация за клиента и неговия проблем.

През последните години опитът на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност.

В практиката си често срещаме двойки, които искат нещо повече в своята връзка. Някои се опитват да възвърнат отминалата страст помежду си, а други да оцелеят като двойка. Повратната точка за повечето двойки не е разрешаването на определени несъгласия и конфликти, а намирането на нови начини да се свържат и преодолеят предизвикателствата заедно. 

Натрупаният опит от терапевтичния екип на Школата за развитие „Think Smart” в работата с деца показва, че устойчиви и реални промени и корекции в тяхното поведение или разрешаване на конкретен проблем, свързан с тийнейджъри, се случват тогава, когато в процеса на терапията участват паралелно и техните родители.

Всеки от нас може да бъде изправен пред сериозна трудност в живота си – трудно лечимо заболяване или житейска несгода. В такава ситуация ние трябва да мобилизираме силите си и да намерим решение на проблема. За тази цел може да допринесе и включването ни в подходяща група за подкрепа, водена от опитен психотерапевт.

В България услугата „кариерно консултиране“ все още добива популярност предвид засиленото ниво на безработица в страната и нарастващия „глад“ за специалисти в определени бизнес сектори. Хората са все още скептични по отношение на приложимостта на подобен вид консултация, тъй като е трудно да се измери възвращаемостта на вложените средства, за разлика от обученията например. Въпреки това много от тях се осмеляват да прекрачат собствените си предубеждения и да концентрират усилията си по посока на своето развитие. Някои дори успяват да визуализират отдавна потискани мечти за бъдещето, които са отлагали с години поради една или друга причина.

29.12.2019 17:54

В най-широк смисъл психосоматиката включва взаимодействие между поведението (мисли, чувства, действия) и телесната болест. Психосоматиката се занимава с влиянието на нашите емоции и страхове върху здравето ни. Научно е доказано, че нашите вътрешни преживявания, проблеми и чувства водят до физически заболявания. В основата на психосоматичните заболявания, стои не стресът и конфликтите сами по себе си, а начинът, по който човек реагира на тях.

Арт-терапията е психотерапевтичен подход, който чрез рисуване, моделиране, музика или танц успешно може да помогне да бъдат изразени отвътре навън чувства и преживявания, които трудно могат да бъдат назовани с думи.

Автогенният тренинг е активен психотерапевтичен метод, който повишава възможностите на организма, контрола върху функциите на тялото и спомага за понижаване на ежедневния стрес. Основната цел на автогенния тренинг е постигането на пълна релаксация на фона, на която се предизвикват внушения за усещане на тежест и топлина.

03.01.2020 20:12

Психодрамата е метод, различен от всички останали в психотерапията, тъй като вместо да се говори за проблемите, те се изиграват и преживяват. "Не ми го разказвай, изиграй го!". По този начин човек максимално автентично и спонтанно се потапя в своята реалност, за да я преживее за пореден път, само че вече с партньор, своя психотерапевт, или в група от други участници в процеса.

Уникалното в този метод е фактът, че се фокусира не към затрудненията и проблематиката, а към скрития смисъл и значения, които имат те, като се набляга основно към това какъв шанс за промяна имат самите затруднения. По този начин всяка криза става шанс за нещо ново, за придобиването на нови знания и умения, които се явяват развитие на потенциала на личността.

Екипът от терапевти на Школата за развитие „Think Smart успешно осигурява психотерапевтична помощ при паник атаки при тийнейджъри и възрастни, индивидуално и групово.

Психодиагностиката представлява процес на оценяване развитието и състоянието на психиката и личността. Психодиагностика може да се провежда при хора от всички възрасти, като за всяка възрастова група има специфики.

Какво представлява онлайн консултирането с психотерапевт?

Онлайн консултациите с психотерапевт са алтернативен и ефективен вариант за извършване на психотерапевтична подкрепа.

WebShop System