Психологична терапия

Автогенен тренинг

03.01.2020 20:11

Автогенният тренинг е активен психотерапевтичен метод, който повишава възможностите на организма, контрола върху функциите на тялото и спомага за понижаване на ежедневния стрес. Основната цел на автогенния тренинг е постигането на пълна релаксация на фона, на която се предизвикват внушения за усещане на тежест и топлина.

Автогенният тренинг е активен психотерапевтичен метод, който повишава възможностите на организма, контрола върху функциите на тялото и спомага за понижаване на ежедневния стрес. Основната цел на автогенния тренинг е постигането на пълна релаксация на фона, на която се предизвикват внушения за усещане на тежест и топлина. Постигането на пълна релаксация спомага подадените мислени утвърждения да започнат да действат. Автогенният тренинг води до разтоварване, до телесно и душевно отпускане. Той спомага за укрепване на съпротивителните сили на организма, подобрява здравословното състояние. Чрез него се постига повишаване на концентрацията, увеличаване на работоспособността, отслабване на напрежението и облекчение на психосоматичните заболявания.

По време на автогенния тренинг мозъкът действа така, както и в будно състояние. Чута остава всяка дума, както и разбирането за онова, което се случва по време на сеанса. Променена е единствено чувствителността, която идва от тялото. Постига се чрез специфичното редуване на моменти на напрежение и моменти на отпускане. Това спомага усещанията от собственото тяло да достигнат до различно ниво на осъзнаване, което от своя страна позволява спонтанен достъп до неосъзнатите стресове. На един следващ етап това ново осъзнаване може да се използва за намирането на разрешения на конкретни личностни проблеми, по-добро само познание и себе контрол. Автогенният тренинг се използва успешно за овладяване и лечение на:

  • страхови и фобийни състояния;
  • паническо разстройство (паник атаки);
  • натрапливи мисли и ритуали (ОКР);
  • депресия и тревожност;
  • стресови състояния;
  • зависимости – алкохолна, хазартна, интернет, наркотична, медикаментозна или

            сексуална;

  • хранителни разстройства – анорексия, булимия, орторексия или пристъпно

            преяждане;

  • изграждане на самоконтрол и личностно усъвършенстване;
  • овладяване на гняв и агресия.
WebShop System