Психологична терапия

Кариерно консултиране

03.01.2020 20:08

В България услугата „кариерно консултиране“ все още добива популярност предвид засиленото ниво на безработица в страната и нарастващия „глад“ за специалисти в определени бизнес сектори. Хората са все още скептични по отношение на приложимостта на подобен вид консултация, тъй като е трудно да се измери възвращаемостта на вложените средства, за разлика от обученията например. Въпреки това много от тях се осмеляват да прекрачат собствените си предубеждения и да концентрират усилията си по посока на своето развитие. Някои дори успяват да визуализират отдавна потискани мечти за бъдещето, които са отлагали с години поради една или друга причина.

В България услугата „кариерно консултиране“ все още добива популярност предвид засиленото ниво на безработица в страната и нарастващия „глад“ за специалисти в определени бизнес сектори. Хората са все още скептични по отношение на приложимостта на подобен вид консултация, тъй като е трудно да се измери възвращаемостта на вложените средства, за разлика от обученията например. Въпреки това много от тях се осмеляват да прекрачат собствените си предубеждения и да концентрират усилията си по посока на своето развитие. Някои дори успяват да визуализират отдавна потискани мечти за бъдещето, които са отлагали с години поради една или друга причина.

Всепризната истина е, че работа, която не носи удовлетворение, а присъства само като ангажимент  натоварва психиката и тялото и не носи необходимото  удовлетворение и баланс. Именно чрез кариерното консултиране човек може да разбере какво и как да търси спрямо собствените си интереси, възможности и копнежи и същевременно да отговаря на изискванията на компаниите.

В отговор на зараждащата се нужда от самоанализ на кариерния път се появява кариерното консултиране, а под “консултиране” се разбира процесът, в рамките на който специализирано лице (кариерен консултант), предлага съдействие в съответствие с оптимална методична рамка на друго лице (клиент), което получава тази помощ, за да може да вземе по-добри решения за професионалния си и личен живот. Основата, на която се базира съвместната работа в съюза: кариерен консултант – клиент, е изследване на мотивацията и способностите, които са предпоставка за достигане на високи постижения в конкретна сфера. Само по себе си кариерното консултиране е динамичен междуличностен процес, който има за цел не да учи, а да съдейства за разработването на успешно поведение, план за действие и оптимална употреба на силните страни на всеки индивид. Идеята е клиентът да получи актуална информация относно изискванията и предпочитанията на работодателите, както и да подобри собствените си разбирания и нагласи.

В крайна сметка, ако не можем да променим ситуацията на пазара и работодателя, можем да променим нашите собствени нагласи и поведение, за да постигнем търсения резултат – изборът е наш!

Акценти на кариерното консултиране

Кариерният консултант приема ролята на съветник, чийто фокус е оказването на професионално съдействие в различни области на компетентност до създаването на индивидуален план за действие, насочен към по-добро презентиране по време на интервюта, справяне със стресови ситуации и максимално използване на потенциала. Това са само част от дейностите на консултанта и тяхното комбиниране зависи от всеки отделен случай и спецификата му, както и от желанията на самия клиент.

Предоставяните от кариерните консултанти услуги могат да бъдат най-разнообразни, като в зависимост от конкретния случай могат да включват част или всички от изброените по-долу:

 

– установяване на професионалната област, в която участниците в програмата за кариерно консултиране биха желали да се развиват в бъдеще;

– идентифициране на личностните умения, които най-добре биха ги презентирали на съответните работодатели;

– идентифициране на фирми и компании, които представляват интерес за бъдещо професионално развитие на клиента;

– проучване на съответните компании, в които биха желали да работят, на ключовите фактори за успех в тях, както и на това как би се развивал съответният бизнес в следващите години;

– насоки за активизиране на мрежата от контакти;

– насоки за това как клиентите, търсещи работа, да се презентират успешно на интервюто пред бъдещите си работодатели, как разумно да преговарят за по-добри условия на труд, оптимално възнаграждение и бонусна система.

 

Сътрудничеството с кариерен консултант може да Ви подкрепи в процеса на избиране на подходяща за Вас позиция, като Ви помогне за идентифициране на възможностите и потребностите Ви и да Ви даде ценни насоки за ориентиране на пазара на труда.

Допълнителните ползи от индивидуалното кариерно консултиране са:

  • научавате и откривате повече за себе си: кои са вашите креативни индивидуални умения и личностни качества, които биха допринесли за  успешно кариерно развитие в професионалните области, към които се стремите;
  • разбирате кои са Вашите вътрешни водачи– онези често скрити пориви и стремления, които определят изборите ни, нещата, които харесваме и към които се стремим, които ни вълнуват и изпълват живота ни със смисъл;
  • придобивате нови знания и уменияза това как да вземате рационални решения и да отстоявате позицията си в определена ситуация;
  • упражнявате умението да общувате и разбиратепо-добре себе си, да сте уверени и спокойни в комуникацията си с Вашите авторитети.
WebShop System