Психологична терапия

Онлайн консултация с психотерапевт

03.01.2020 20:07

Какво представлява онлайн консултирането с психотерапевт?

Онлайн консултациите с психотерапевт са алтернативен и ефективен вариант за извършване на психотерапевтична подкрепа.

Какво представлява онлайн консултирането с психотерапевт?

Онлайн консултациите с психотерапевт са алтернативен и ефективен вариант за извършване на психотерапевтична подкрепа.

Онлайн консултирането е разновидност на класическия вариант на психологичната консултация – срещата на живо. Сеансът между психотерапевта и клиента се осъществява най-често чрез видео разговор, който протича в реално време. За една качествена и ползотворна онлайн консултацията с психолог е необходимо да имате добър хардуер и софтуер на техническото устройство, което използвате, а именно качествени микрофон и видеокамера, съответното онлайн приложение, както и бърза интернет връзка. Всички тези изисквания са характерни за съвременните мобилни телефони, настолни или преносими компютърни системи. Наблягаме на видео връзка, тъй като по време на комуникация ние получаваме едва около седем процента от информацията от казаните думи, тринадесет процента от тона на гласа на говорещия и осемдесет процента от телесния език или невербалната комуникация. Затова за добрия психотерапевт зрителният контакт е изключително важен и полезен в намирането на решение на казуса, с който е дошъл клиентът.

За кого е подходящо онлайн консултирането?

Онлайн консултациите с психолог са подходящи за хора, за които посещението в психотерапевтичен център е по-трудно осъществимо, такива от други населени места, трудно подвижни хора, майки с малки деца или като цяло – за клиенти, които разполагат с ограничено свободно време или възможност за придвижване, но които желаят да получат квалифицирана и своевременна психологична помощ. Онлайн консултацията с психотерапевт е особено полезна и за хората, живеещи в чужбина, които нямат възможност да говорят и споделят със специалист на своя роден език.

Предимства на онлайн консултацията с психолог

  • Онлайн консултирането спестява времето, което бихте прекарали да се придвижите до терапевтичния център, както и финансовите средства, които са необходими за това пътуване.
  • Провеждането на терапевтичния сеанс се осъществява в удобно за Вас време и не се лишавате от комфорта на своя дом или офис.
  • Възможност да се консултират клиенти от други населени места или държави, без това да отнеме значителна част от тяхното свободно време, като спестява  разходите им по извършваните пътувания и без да са зависими от своето моментно физическо състояние.

Недостатъци на онлайн консултирането с психолог

Личният контакт остава най-добрата и ефективна форма за психотерапия. При срещата на живо психотерапевтът черпи информация за анализ не само от разговора, но и от невербалния контакт: поглед, мимика, език на тялото, дишане, движения от страна на клиента и особености на неговото поведение. Затова и ние от Школата за развитие „Think Smart” Ви препоръчваме винаги по възможност да осъществявате своята психологическа терапия лице в лице с Вашия терапевт, а само при реална необходимост и крайна невъзможност да се възползвате от онлайн консултацията със специалист.

WebShop System