Психологична терапия

Групова терапия/Групи за взаимопомощ

03.01.2020 20:04

Всеки от нас може да бъде изправен пред сериозна трудност в живота си – трудно лечимо заболяване или житейска несгода. В такава ситуация ние трябва да мобилизираме силите си и да намерим решение на проблема. За тази цел може да допринесе и включването ни в подходяща група за подкрепа, водена от опитен психотерапевт.

Всеки от нас може да бъде изправен пред сериозна трудност в живота си – трудно лечимо заболяване или житейска несгода. В такава ситуация ние трябва да мобилизираме силите си и да намерим решение на проблема. За тази цел може да допринесе и включването ни в подходяща група за подкрепа, водена от опитен психотерапевт.

Груповата психотерапия отдавна е всепризнат доказал се метод за ефикасна психологична дейност. Има преживявания, които могат да се постигнат само в група, заради специфичните механизми на груповата динамика. Откритото общуване може да допринесе и за създаването на дълготрайни приятелства между отделните членове на терапевтичната група.

Какво e група за взаимопомощ?

Групите за взаимопомощ се формират, за да съберат хора, които съпреживяват общ проблем. Групата обикновено се състои от около десет участника, които с помощта на своя психотерапевт ще установяват и изградят своите вътре групови норми и правила, както и ще обсъдят и определят графика за предстоящите им срещи. Към задължителните норми и правила се отнасят: уважение към чувствата и мненията на останалите, посещение на срещите без предварителна консумация на алкохол или употреба на психотропни вещества.

Когато споделят личните си истории един с друг, в присъствието на психотерапевт, участниците намират емоционална помощ и подкрепа, обменят информация, търсят ефективни начини за справяне със ситуацията. Обединени от общия проблем и напътствани от специалист, те разбират, че не са сами, че има и други като тях, които могат да почувстват силата на тяхната болка и тревога. Срещите се организират и провеждат в защитена среда и спокойна атмосфера, която гарантира конфиденциалност за присъстващите и споделената от тях информация.

Какво намират хората в групата за взаимопомощ?

Чрез себеразкриване членовете на групата за взаимопомощ споделят своите истории, чувства, проблеми и начините си на  възстановяване и справяне с дадената ситуация. Така те разбират, че не са сами и не са единствените, които са изправени пред даден проблем, че и други страдат като тях и се борят за неговото преодоляване. Това намалява чувството за  изолация и безпомощност. Хората  разбират, че има и други като тях, които са готови да им окажат подкрепа. Членовете на групата имат своята социална среда и място, където могат да се почувстват защитени. Това е отличен терапевтичен подход, чрез който всеки страдащ може да намери своят път за изцеление в групата за взаимопомощ.

Ползите от участието в групите за взаимопомощ са значителни и могат да включват следните положителни резултати:

 • редуциране на чувството за самота и изолация;
 • придобиване на чувство за контрол над ситуацията;
 • подобряване на уменията за справяне в тежки ситуации;
 • възможност за споделяне открито и честно за чувствата и проблемите си;
 • намаляване на стреса, депресията или тревожността;
 • разработване на по-ясна представа за това какво да очакваме от ситуацията;
 • практически съвети или информация за възможностите за терапия или лечение.

 

Видове групи за взаимопомощ:

 

 • за борба срещу трудно лечими заболявания /спин, рак, алцхаймер/;
 • за справяне с паник атаки;
 • за преодоляване на зависимости /от алкохол, наркотици, хазарт, компютри/;
 • за преодоляване на драматични разводи и последствията от тях;
 • за страдащите от депресивни разстройства;
 • за справяне с хранителните разстройства /анорексия, булимия, орторексия, невротичен глад/;
 • за родители на жертви на самоубийство;
 • за хора с увреждания;
 • за членове на семейство, които трябва да преодолеят загубата на близък човек;
 • за хора със затруднения в сексуалното общуване;
 • за осиновяването на деца;
 • за жертви на домашно насилие.
WebShop System