Психологична терапия

Емоционално фокусираната терапия (ЕФТ)

03.01.2020 20:00

В практиката си често срещаме двойки, които искат нещо повече в своята връзка. Някои се опитват да възвърнат отминалата страст помежду си, а други да оцелеят като двойка. Повратната точка за повечето двойки не е разрешаването на определени несъгласия и конфликти, а намирането на нови начини да се свържат и преодолеят предизвикателствата заедно. 

В практиката си често срещаме двойки, които искат нещо повече в своята връзка. Някои се опитват да възвърнат отминалата страст помежду си, а други да оцелеят като двойка. Повратната точка за повечето двойки не е разрешаването на определени несъгласия и конфликти, а намирането на нови начини да се свържат и преодолеят предизвикателствата заедно. ЕФТ терапевтът помага на двойката да разбере как всеки от партньорите допринася и участва в един повтарящ се негативен модел на взаимодействие – “негативен танц/порочен кръг”, който води до несигурност, разочарование, напрежение и дистанция. Терапевтът помага на партньорите да разрушат „негативния танц“ и да създадат позитивна, сигурна и интимна връзка. Емоционално фокусираната терапия носи посланието, че хората могат да имат щастливи и удовлетворяващи взаимоотношения. Това е повече от един клинично доказан подход, който помага на двойките да преживяват по-дълбока интимност и да задълбочат доверието и усещането на сигурност помежду си. Чрез Емоционално фокусираната терапия хората развиват умението да управляват емоциите си вместо да оставят емоциите им да ги управляват. С насоките на един добре обучен ЕФТ терапевт те се научават да идентифицират, преживяват, приемат, изследват, трансформират и управляват емоциите си. В резултат на това стават по-умели в това да отговарят адекватно на възникващите ситуации и по-удовлетворени във взаимоотношенията  помежду си.

Съществуват значителни научни изследвания върху ЕФТ, които показват положителни резултати във времето, а процентът на рецидив след терапията е по-малък в сравнение с други терапевтични модели. Този вид терапия се оказва ефективна за много двойки,  включително и такива с психологически или физически симптоми.

WebShop System