Психологична терапия

Терапия на двойката/Семейна терапия

03.01.2020 19:59

През последните години опитът на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност.

През последните години опитът на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност.

Ролята на семейния консултант е да даде нов прочит на отношенията и на поведението на всеки един член от семейството.  Семейството е най-важната част от нашия живот. Често обаче се появяват сложни ситуации и възникват проблеми, с които сами трудно можем да се справим. Понякога те дотолкова се усложняват, че вземат връх над нас и семейството се разпада, а взаимоотношенията с близките причиняват болка и страдание. Основно внимание в психологическото консултиране на семейства и двойки се обръща на поддръжката на всеки член на семейството в ситуацията на динамично изменящите се вътрешно семейни  отношения.

Терапевтът помага на двойката да идентифицира конфликтни въпроси в отношенията си, да осъзнае какви промени са необходими във връзката и в моделите на поведение на двамата партньори, за да се чувстват удовлетворени от взаимоотношенията си. Тези промени могат да бъдат свързани с различни нефункционални начини на взаимодействие между партньорите, които трябва да се научат как да общуват по-пълноценно, да се изслушват по-внимателно, да споделят отговорности и да решават въпросите, свързани с ролята, положението и властта на всеки един в двойката.

Причини да потърсите семейно консултиране

Когато между членовете на семействата от различни поколения възникват конфликти, причините могат да са много. Едни от най-често срещаните в нашата практика са например тревоги около израстването на децата. Между самите деца в семейството може да се появи болезнена ревност. При трудности и бягство на децата от училище или от вкъщи, конфликтите между тях и родителя също са неизбежни. Много родители търсят нашата помощ и за да се справят с проблемен тийнейджър. Агресивно поведение между членовете на семействата също за жалост е повод на клиентите ни да се свързват с нас. Проблемите в общуването между родители и деца от различна възраст може да бъде объркващо и за двете страни. Тук се намества опитният фамилен терапевт, който помага на двете страни да подобрят комуникацията помежду си, да започнат да виждат и оценяват гледната точна на своя опонент.

Най-честите казуси, с които се сблъсква в своята практика екипа от специалисти на Школата за развитие „Think Smart”, са свързани със следните тревожни семейни състояния: 

 • ревност в двойката;
 • изневяра в семейството;
 • обсебване;
 • усещане за самота;
 • усещане, че другият не ви разбира;
 • чувствате се нежелани и нехаресвани от партньора ви;
 • липса на емпатия между двамата;
 • конфликти в семейната среда;
 • несходство в характерите;
 • проблеми с роднините на партньора;
 • трудности в общуването;
 • липса на доверие;
 • спорове и конфликти в двойката;
 • сексуални проблеми;
 • агресия – психическо или физическо насилие;
 • след родилна депресия;
 • отглеждане и възпитание на деца;
 • самотни родители;
 • проблеми, свързани с осиновяване;
 • нарушаване на баланса: работа – семейство;
 • работа с двойки с репродуктивни проблеми;
 • отношения: родители – деца;
 • предбрачно консултиране:
  • ролите в двойката;
  • изработване на семеен бюджет
  • как да се справяме с бъдещи конфликти
  • специфики и нужди на половете
  • мястото на роднините в бъдещите семейни отношения
  • изграждане на пълноценна сексуална връзка;
 • как да се подготвим да бъдем родители.
WebShop System