Психологична терапия

Индивидуална терапия

03.01.2020 19:57

Първата консултация служи за ориентир както за терапевта, така и за клиента. Обикновено продължава в рамките на един астрономически час и по време на сесията терапевтът се стреми да събере възможно най-много информация за клиента и неговия проблем.

Първата консултация служи за ориентир както за терапевта, така и за клиента. Обикновено продължава в рамките на един астрономически час и по време на сесията терапевтът се стреми да събере възможно най-много информация за клиента и неговия проблем. В края на срещата терапевтът резюмира своите впечатления и споделя какви според него могат да са вариантите за психотерапия, с каква честота да са срещите и какъв е планът, който предлага за справяне с проблема. Най-честите случаи, по които работи екипът от специалисти на Школата за развитие „Think Smart” са свързани със следните личностни състояния:

 • депресии;
 • тревожност;
 • стрес и посттравматичен стрес;
 • страхова невроза;
 • хипохондрия;
 • фобии;
 • паническо разстройство – паник атаки;
 • обсесивно-компулсивно разстройство /ОКР/;
 • хранителни разстройства – анорексия, булимия, орторексия, невротичен глад;
 • биполярно афективно разстройство (БАР);
 • натрапливости – натрапливи мисли и ритуали;
 • неврози;
 • психосоматични симптоми и оплаквания;
 • нарушения на вегетативната нервна система;
 • клептомания;
 • пристрастеност – медикаментозна, наркотична, алкохолна, никотинова, сексуал-

            на, хазартна, компютърна и др.

 • говорни и комуникативни нарушения;
 • нарушения в паметта и концентрацията;
 • психическо възстановяване след и по време на физиологично заболяване;
 • вътрешен дискомфорт;
 • свръх емоционалност;
 • емоционална лабилност;
 • деструктивно поведение;
 • асоциално поведение;
 • проблеми със съня;
 • сексуални проблеми;
 • занижена самооценка;
 • неувереност и нерешителност;
 • агресия и автоагресия;
 • гняв и изграждане на самоконтрол;
 • справяне с промяна и загуба;
 • преминаване през житейски кризи;
 • проблеми на работното място.
WebShop System