Психологична терапия

Психотерапевтични практики и услуги

25.12.2019 20:41

Психотерапията е път към израстване на личността, към по-цялостно себепознаване и себеутвърждаване. Тя предоставя уникална възможност за развиване на нови подходи за справяне с проблемите, които ни заобикалят и тревожат. Работата с психотерапевт ни дава възможност да се докоснем не само до рационалното разбиране за себе си, но е и предпоставка за преоткриване на автентичните ни емоционални преживявания, които много често са потискани и замаскирани от заместващи прояви на гняв, агресия или зависимост. 

Психотерапията – начин на употреба

Когато един човек преминава през трудна житейска ситуация, към която не може да се адаптира, е много възможно да се появи усещането за несправяне или за недостатъчност. Когато брачните проблеми зачестяват и напрежението вкъщи стане непоносимо, а вътрешните ни преживявания, емоции и чувства ескалират, се чувстваме предадени и изоставени от всички. В подобни моменти основни, жизненоважни функции на човек се променят до такава степен, че е почти невъзможно да се премине през натоварващото ни ежедневие. Когато човек не успява да се справи с предизвикателствата, които децата вкъщи поставят пред него, не може да разбере какво тласка подрастващите да се държат по определен начин – отново може да се появи чувство за непълноценност, за несправяне и некомпетентност.  Има и ред други състояния, които се оказват предизвикателство за личността – професионална умора, раздразнителност без основателна причина, страх, притеснение или потиснатост, които не могат да бъдат обосновани еднозначно. Всичко гореизброено става честа причина за дисбаланс както във вътрешния свят на личността, така и във взаимодействието с останалите хора. Психотерапията успешно се намесва тук, разчитайки на своите методи, креативни подходи, като огромна роля изиграва и самата личност на терапевта.

Терапията се основава на индивидуалните вярвания и разбирания на отделния клиент и на изграждането на доверие между професионалиста и клиента. Всичко споделено по време на терапията остава конфиденциално за останалия свят и няма да напусне пределите на срещата.  Психотерапията може да е краткосрочна или да продължи по-дълго, да е насочена индивидуално, семейно или групово – всичко това зависи от ползата за клиента и компетенцията на специалиста. Терапевтът се опитва чрез различни методи да предизвика промяна в мисленето, системата от убеждения на клиента си, за да се стигне до по-трайна промяна в поведенчески аспект и емоционалния му свят. Основата на психотерапията се състои в разбирането на страдащия и желанието да му се помогне. След първата консултация, терапевт и клиент се договарят в каква насока да продължи терапевтичният процес. В него те двамата си партнират, опитвайки се да открият заедно проблема, който покачва вътрешното напрежение и не позволява клиентът да се чувства комфортно в своето ежедневие. Терапията се явява едно своеобразно пътуване към себе си, което е осеяно с препятствия – понякога ще е трудно, но намирането на мислите, които пречат на работата и личния живот, запознаването с тях е всъщност условието те да бъдат премахнати. Пътувайки, клиентът открива нови особености от личността си, припомня си някои позабравени черти на характера си, започва да се чувства по-пълноценен, мотивиран и балансиран, изпитва готовност да посреща трудности, преди немислими за преодоляване. Терапевтът е човек, който носи със себе си всички човешки черти, вярвания и убеждения, но основната му задача е да намери път към страдащия и да изгради една доверителна връзка между себе си и клиента. Психотерапевтът е толерантен, креативен и осъзнаващ динамичната природа на отношенията между хората, както и на самата личност. Основното за осъществяването на една успешна и креативна терапия остава желанието за промяна в клиента, готовността му да сътрудничи на терапевта и когато се наложи безпрекословно да изпълнява заданията, поставени от него в последвалите сеанси.

Как протича първият терапевтичен сеанс в Школата за развитие „Think Smart”?

Първият терапевтичен сеанс представлява опознавателна среща между Вас и Вашия психотерапевт. По време на тази среща терапевтът се запознава с Вашия проблем – неговото възникване, протичането му и поддържащите го фактори. Този първи сеанс е началото на едно по-дълго сътрудничество с Вашия психолог и затова е добре да споделите с него своите очаквания за консултирането или терапията, както и всякакви опасения или въпроси, които имате относно предстоящата съвместна дейност. Когато получи необходимата информация за Вашия проблем, терапевтът ще Ви запознае с възможностите на терапията, която той практикува, по отношение на неговото преодоляване. Ако Вашият проблем се повлиява от предлаганата терапия и Вие решите да продължите консултирането, най-вероятно терапевтът ще Ви даде някои задания, които да направите до следващата ви среща. Най-често сеансите се провеждат по веднъж седмично, в продължение на поне няколко месеца. Самият стил на работа, на сътрудничество между клиент и терапевт, на съвместна работа по изследване на проблемите, предполага Ваше по-активно участие не само по време на терапевтичните сесии, но и във времето между тях.

 

 

WebShop System