Монтесори терапия

Първите шест години от живота на детето са периодът за натрупване на всички основни характеристики на интелекта и характера, с други думи на изграждане на психическия му облик. В периода от раждането до три годишна възраст мозъкът на бебето се намира в състояние на пълна откритост към света и възприема огромна информация, като под хипноза. Когато е около три години детето започва да упражнява и развива всичко това, което дотогава е натрупало като знание за средата, която го заобикаля. Сами разбирате защо това, което го заобикаля и неговото богатство и многообразие е от критично значение за бъдещето му.

 

WebShop System