Енергийна психология

Пренареждане на матрицата

03.01.2020 21:29

Пренареждане на матрицата е техника от енергийната психология, която надгражда Техниките за емоционална свобода и ни позволява да намираме и да се освобождаваме от ограничаващи и негативни вярвания, както и да се справяме лесно и бързо с травматизиращи събития в живота ни. Тя комбинира връзката „тяло – ум“ с квантовата физика. Техниката има положителен ефект върху множество физически, психически и емоционални проблеми.

Пренареждане на матрицата е техника от енергийната психология, която надгражда Техниките за емоционална свобода и ни позволява да намираме и да се освобождаваме от ограничаващи и негативни вярвания, както и да се справяме лесно и бързо с травматизиращи събития в живота ни. Тя комбинира връзката „тяло – ум“ с квантовата физика. Техниката има положителен ефект върху множество физически, психически и емоционални проблеми.

Пренареждане на матрицата е много деликатна техника, която дава възможност да се освободите от множество травматични случки от живота си без да бъдете травматизирани отново.

Травматичните спомени от миналото се пазят от така наречените ЕХО-та (Energy Consciousness Holograms). Терапевтирането на ТЕС точките помага да навлезем по-лесно в полето на матрицата, къде да намерим нужното ни ЕХО, с което работим, за да освободим и решим съответния проблем. Основната разлика между ТЕС и ПМ е, че след като преработим и освободим негативния емоционален заряд, клиентът замества ограничаващите негативни вярвания с нови положителни вярвания и спомени, което буквално пренаписва миналото и създава положителни промени в настоящето и бъдещето на клиента.

Какво да очаквате от сесия с пренареждане на матрицата?

При ПМ сесии се работи предимно с минали събития, като клиентът се връща в тях, за да се свърже с различни свои ЕХО-та и да им помогне да освободят и преработят негативните вярвания и емоции, които са задържали. Не е необходимо клиентът да има съзнателен спомен за събитията, породили проблемите му. Използват се различни ПМ и ТЕС техники, чрез които може да се стигне до различни "скрити" спомени.

Чрез прилагането на ТЕС се освобождава емоционалният товар, което води до трансформация и дълбоки прозрения на човек и неговите взаимодействия със заобикалящия го свят.

Пренареждане на матрицата се прилага за същите психо-емоционални, психо-соматични или физически проблеми, както и ТЕС, но заради медитативната компонента стига с лекота до по-дълбоки пластове на ума.

Пренареждане на матрицата е интуитивна техника и лесно стига до корена на проблема. Изключително ефективна е за целенасочено осъзнаване и премахване на ограничаващи схващания. Най-отличаващото я качество от останалите техники, базирани на ТЕС, е че прилагащият я само замества старите разрушаващи възприятия за себе си и света с нови. Това драматично подобрява емоционалното и физическото здраве, възвръща душевния баланс и повишава качеството на живота на терапевтирания.

WebShop System